Skip to content

Teemakodit ikääntyville – nyt myös Suomessa

joulukuu 7, 2016

Maailmalla on jo pitkään panostettu ikääntyvien ihmisten asumiseen ja nyt sama trendi on pikkuhiljaa rantautumassa Suomeenkin. Suomen suuret ikäluokat vanhenevat ja tällaisilla palveluilla on suuri kysyntä tulevaisuudessa. Muutamaan kaupunkiin on perustettu jo ns. ikäihmisten teemakoteja.

Teemakoti on aivan uudenlainen asuinympäristö ikääntyvälle ihmiselle, jossa on huomioitu asukkaan kiinnostuksen kohteet. Teemakodeissa huomioidaan se, että jokainen ikääntyvä on erilainen ja jokaisella on omia mieltymyksiä. Ensimmäiset Suomeen perustetut teemakodit ovat kulttuuri ja taide -teemakoteja sekä ulkoilu ja puutarha -teemakoteja.

Teemakodit ovat kevyempi versio hoivakodeista. Siinä missä normaali hoivakoti tarjoaa yhdenmuotoista palvelua, niin teemakodit tarjoavat vanhuksille räätälöidympää ja vapaamuotoisempaa asuinpalvelua. Teemakodeissa on periaatteena se, että jokainen vanhus saa olla oma itsensä ja toteuttaa itseään samalla tavalla kuin on aiemminkin elämässään toteuttanut. Asuminen näissä on mahdollista niille vanhuksille, jotka tarvitsevat vain kevyempää hoiva-asumista. Näin heidän ei myöhemmin tarvitse muuttaa muualle, kun avuntarpeensa luultavasti kasvaa. Toisaalta teemakodissa voivat asua myös ympärivuorokautista tukea tarvitsevat ikäihmiset. Kodin palvelut räätälöidään kunkin oman tarpeen mukaan.

Teemakodit ovat hoivakoteja, jotka on jaettu ryhmäkoteihin.  Yleensä näissä hoivakodeissa on 15 – 60 paikkaa. Yhdellä ryhmällä on yhteinen olohuone ja keittiö, joiden lisäksi jokaisella asukkaalla on oma huoneensa. Teemakodin henkilökunta tekee ruoat asukkaille ja ne syödään yhdessä ryhmäkodin keittiössä. Jokainen asukas saa räätälöidyn ruoan, joka on valmistettu juuri hänen tarpeensa huomioiden. Yhteiset tilat on sisustettu kauniisti ja niissä on kaikki välttämättömät apuvälineet kuten kaiteet sekä välilevähdyspaikat. Jokainen asukas voi sisustaa oman tilavan makuuhuoneensa omien mieltymystensä mukaiseksi. WC:t ovat aina invalidimitoitettuja ja turvallisia.

Teemakotien periaatteena on kolme eri osa-aluetta. Ensimmäinen periaate on asuinympäristö, toinen on hoivakodin henkilöstö ja kolmas on innovatiiviset tavat tehdä työtä. Asuinympäristö huomioi vanhusten liikuntakyvyn heikkenemisen ja tarjoaa sen huomioiden mahdollisuuden laajentaa elinympäristöä turvallisesti asuintalon ulkopuolelle. Virikkeitä järjestetään kunkin asukkaan toiveet huomioiden. Hoivakodin henkilöstö on ammattitaitoista hoitohenkilöstöä, mutta samalla heiltä vaaditaan jonkin erikoisalan osaamista. Osaamisalue voi olla vaikka puutarhanhoito, eläinharrastus, kirjallisuus tai taide. Henkilöstöön panostetaan, mikä näkyy myös heidän työnlaadussaan. Innovatiiviset työskentelytavat tarkoittavat sitä, että arki on vaihtelevaa ja virikkeellistä. Koko vuosi ei ole tasaista arkea, vaan vuodenaika ja juhlapyhät näkyvät vahvasti teemakodin elämässä. Aivan niin kuin normaalissakin arkielämässä. Henkilökunta pyrkii poikkeukselliseen luovuuteen ja uusia asioita uskalletaan kokeilla rohkeasti.

Samaan aihepiiriin kuuluvia artikkeleita

Kommentit

Ei kommentteja.

Lisää kommentti

Pakollinen

Pakollinen