Skip to content

Sähkön hinta on muuttunut

maaliskuu 11, 2014

Sähkömarkkinat vapautettiin jo vuosia sitten kilpailulle. Monet kuluttajat eivät ole vielä kilpailuttaneet sähkösopimustaan, vaikka kilpailuttamisen avulla on mahdollista säästää kohtuullisen mukavia summia sähkön hinnassa.

Sähkömarkkinat vapautettiin kilpailulle, jotta sähkön tuotanto ja jakelu tehostuisivat ja kuluttajien maksama sähkön hinta saataisiin laskemaan. Tämän ansiosta markkinoiden avaaminen kilpailulle hyödyntää myös niitä kuluttajia, jotka tyytyvät heille ensiksi tarjottuun sähkösopimukseen.

Sähköyhtiöt tarjoavat runsaasti erilaisia tuotteita

Sähkösopimuksen kilpailuttamista ja eri tuottajien tarjousten vertaamista vaikeuttaa se, että tarjotut sopimukset eroavat toisistaan

 • sopimuksen keston
 • hinnan määräytymistavan
 • sähkön tuottamistavan

osalta. Siksi kuluttaja joutuu usein vertaamaan omenoita ja appelsiineja keskenään — sähkön hinta ei enää ole ainoa päätöksenteon kannalta relevantti kriteeri.

Kuluttajan kannalta vaihtoehtojen lisääntyminen on tietysti hyvä asia. Voi itse valita, haluatko

 • pitkän vai lyhyen sopimuksen
 • vihreää sähköä vai ydinsähköä
 • kiinteän hinnan vai vaihtelevan sähkön hinnan.

Vaihtoehtojen lisääntyminen auttaa sinua siis saamaan omia mieltymyksiäsi vastaavaa sähköä kotiisi.

Toisaalta sähkön hinta on muuttunut joten sen vertailu on entistä suositeltavampaa. Se onkin yksi syistä, minkä vuoksi sähköyritykset mielellään rakentavat erilaisia kuluttajatuotteita. Taloustieteessä tätä kutsutaan tuotedifferoinniksi, jonka avulla yritykset yrittävät maksimoida voittonsa.

Haluatko ekologiaa vai säästöä?

Sähkösopimuksen kilpailuttamisen yhteydessä kannattaakin aivan ensiksi ratkaista, pyrkiikö tekemään

 • ekologisen valinnan
 • taloudellisen valinnan vai
 • ekologisen ja taloudellisen valinnan.

Ekologian ja taloudellisuuden yhdistäminen on varmasti useimpia suomalaisia kiinnostava ratkaisu. Jos sinä kuulut näihin, kannattaa sinun keskittyä selvittämään eri sähköyhtiöiden tarjoukset

 • vesisähkön ja
 • tuulisähkön

osalta. Kun vertaat samantyyppisiä sähkötuotteita, myös sähkön hinta muuttuu läpinäkyväksi valintakriteeriksi. Sähkön hinnan lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, määräytyykö sähkön hinta sopimusta solmiessasi koko sopimuskaudelle.

Toiset sopimukset antavat sinulle kiinteän hinnan esimerkiksi kahden vuoden ajaksi. Silloin tiedät, ettei sähkölaskusi nouse sinusta riippumattomista syistä. Toisaalta sähkön tukkuhinnan aleneminen ei myöskään näy omassa sähkölaskussasi. Toiset sopimukset taas sisältävät vaihtelevahintaista sähköä. Silloin maksamasi sähkön hinta tarkistetaan esimerkiksi kuukauden tai kolmen kuukauden välein.

Vaihteleva sähkön hinta saattaa tulla sinulle pitkällä tähtäimellä edullisemmaksi, mutta samalla kuukausittaiset menosi ovat vaikeammin ennustettavissa.

Samaan aihepiiriin kuuluvia artikkeleita

Kommentit

Ei kommentteja.

Lisää kommentti

Pakollinen

Pakollinen