Skip to content

Matonpesu mattolaiturilla?

elokuu 22, 2011

mattolaituriMattojenpesu on tuottanut jonkinasteista päänvaivaa. Nykyään perinteisiä mattolaitureita ei nimittäin enää Helsingissä kunnosteta, ja Turusta mattolaiturit ovat kokonaan poistettu. Syynä ovat pesupaikan vedet.

Matonpesulaitureiden laillisuus

Vaikka mattolaitureiden sijoittamista vesistöjen yhteyteen ei varsinaisesti ole millään lailla kielletty, koskee matonpesua valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Siinä matonpesuvedet on rinnastettu ns. harmaisiin talousvesiin, eli asumisesta muodostuviin pesuvesiin. Nämä vedet tulisi asetuksen mukaan erikseen käsitellä ennen niiden johtamista vesistöihin. Loppujenlopuksi käsittelytarpeen arviointi on kunnan ympäristösuojeluviranomaisen vastuulla.

Ympäristösyistä johtuen uudet kunnan ylläpitämät mattojenpesupaikat onkin nykyään rakennettu maalle, ja osa vanhoista vesistöihin sijoitetuista pesupaikoistakin on siirretty rannoille.

Kuinka suuri haitta matonpesusta ympäristölle on?

Tätä on tutkittu. Vuonna 2004 Pirkanmaan ympäristökeskus tutki mattojenpesun aiheuttamaa kuormitusta vesistölle. Yllättävää kyllä, suurin ympäristönkuormittaja oli matoista huuhteluvesien mukana irronnut lika. Matoista lähti hiekkaan, savea ja muuta orgaanista ainetta mattojen kuituja unohtamatta.

Pesu- ja huuhteluvesien ravinto- ja bakteeripitoisuudet olivat myös suuria. Täytyy muistaa, että käytössä olevalla pesuaineella on tässäkin rooli. Pesuaineissa on eroja. Mikään pesuaine ei ole täysin ympäristöystävällinen, mutta kannattaa käyttää vihervalkoisella Joutsenmerkillä merkittyjä pesuaineita. Ne kuormittavat luontoa vähiten.

Tästä kaikesta siis tehtiin johtopäätös, että mattojenpesupaikkoja rannalle siirtämällä edistetään vesistönsuojelua.  Peukkusääntönä kannattaa pestä matot viemäröidyllä pesupaikalla. Jos tämä ei ole mahdollista, niin ne voi myös pestä kuivalla maalla, josta pesuvedet imeytyy maahan eivätkä ajaudu vesistöön. Saippuaa ei tule koskaan valuttaa vesistöön.

Samaan aihepiiriin kuuluvia artikkeleita

Kommentit

Ei kommentteja.

Lisää kommentti

Pakollinen

Pakollinen